Начало / По света / Азия / Сингапур – лъвът превърнал се в тигър
Сингапур – лъвът превърнал се в тигър

Сингапур – лъвът превърнал се в тигър

Съдбата на Сингапур е повлияна в най-голяма степен от две личности: сър Стамфорд Рафълс, който основава града през 1819 г., и Ли Куан Ю – министър-председател от 1959 до 1990 г., който управлява Сингапур след получаването на независи­мост и го превръща в богата и благоденстваща държава. Когато през 1819 г. Рафълс осно­вава на острова селище (търговско представителство на Британската източноиндийска компания), хиля­ди китайци се установяват тук. В резултат на това търговията процъфтява. През 1867 г. Сингапур става британска колония. По време на Втората световна война е окупиран от Япония. След осво­бождаването си страната остава под британска власт до 1959 г., когато получава автономен статут. Преди     да     стане     независима република през 1965 г. , за кратко време Сингапур е част от Малайзия. Най-силната партия в Сингапур е Партията на народното дело, която управлява самостоятелно страната от 1959 г. До 1990 г. начело на партията стои Ли Куан Ю. В нача­лото на политическата си кариера той започва борба с безработицата, с жилищната криза и се опитва да изглади социалните конфликти. През 70-те години се нагърбва със задачата да създаде най-изгодни условия за чужди инвестиции в Сингапур. И успява: системата за социално подпомагане в Сингапур е една от най-ефективните в Азия. Въвеждането на системата за семейно планиране води до огра­ничаване (през 60-те години) на твърде големия някога прираст на населението. Градът държава Сингапур дължи до голяма степен своето забога­тяване на разположението си – иде­ално за морско пристанище. Това малко късче земя на картата се превръща в днешни дни в сериозен партньор и същевременно в търговски конкурент, от който бившите велики сили могат да се боят. Пристанището Сингапур е най-препълненото на света, като се вземе предвид общата стойност на превозвания тонаж. Градът държава е дестинация, която си заслужава.

 

Начало