Начало / България / Пирин планина – обичана от всички
Пирин планина – обичана от всички

Пирин планина – обичана от всички

Скалистата планина, намираща се в Югозападна България, е известна не само с мраморните и гранитните си върхове, но и със своята богата и разнообразна флора и фауна. По-голямата част от нея се намира в пределите на едноименния национален парк, обявен през 1983 г. от ЮНЕСКО за паметник на световното природно наследство. Дължината на Пирин е към 60 км, а ширината – 40 км. От планината извират много реки, а по главното му било минава вододелът между водосборните райони на реките Струма и Места.

Най-високият връх, Вихрен (2914 м), както и още 60 върха са по-високи от 2500 м. Пейзажът представлява чудна алпийска гледка с мраморни и гранитни върхове и живописни ледникови езера, разположени в дълбоки  циркуси. Най-голямото и най-дълбоко от тях е Поповото езеро, но и останалите 180 са кристално чисти и отразяват като огледало съседните, покрити със сняг върхове. Пирин се дели на три части – както в географско, така и в геологично  отношение: северна, централна и южна част и съответно алпийска, субалпийска и горска зона. Това разнообразие е причина за богатата флора и фауна в района. В планината се срещат уникални стари гори от бели и черни мури, както и общо над 1300 вида растения, 18 от които – ендемични. 175 от гръбначните животни, обитаващи парка, са редки или застрашени от изчезване видове. От бозайниците се срещат кафявата мечка, вълкът, чакалът, белката и златката, а птиците са представени о скалния орел, големият креслив орел, бухалът и глухарът. В Пирин всеки турист може да открие по нещо за себе си. През лятото пред туристите, които обичат пешеходните маршрути, и алпинистите се откриват разнообразни възможности, а през зимата най-предпочитани са ски центровете. В Южен Пирин, близо до границата на България с Гърция, се организират обиколки по винарски изби, разположени в живописните, окъпани в бяло градчета, като Мелник, където се произвеждат едни от най-хубавите вина в страната.

Начало