Начало / По света / Южна Америка / Огнена земя и Магелановият проток
Огнена земя и Магелановият проток

Огнена земя и Магелановият проток

Огнена земя е ар­хипелаг в самия край на Южна Аме­рика далеч на юг, в негостоприемни­те географскиОгнена земя шири­ни. Главният, т. е. едноименният ост­ров, е отделен от Южна Америка чрез Магелановия про­ток. Най-южният от островите за­вършва с високи отвесни скали (508 м). Това е нос Хорн, най-юж­ната точка на кон­тинента. Тук ве­тровете и океан­ското вълнение са много силни и пра­вят минаването на кораби опасно.

След като на 18 октомври 1520 го­дина флотилията на Магелан отпла­вала и странствала из Атлантика до пролетта на 1521 г., тя навлязла във водната улица — така моряците нарекли тесния проток. Четирите кораба се движели в неизвестния ка­нал (който кръстили Магеланов про­ток — лабиринт от малки островче­та, плитчини, множество кръсто­пътища). В продължение на два ме­сеца плавали на запад. Неведнъж те виждали огньове, които местното население, индианците она, палели. Затова моряците нарекли островите Огнена земя.

Близо 350 години след Магелан Огнена земя все още била притежа­ние на истинскитеНос Хорн й собственици — индианците она, ягхан и алукълу. От 1880 година започнала колониза­цията. Страните колонизатори — Чили и Аржентина, прокарали гра­ницата през меридиан 68°36’38″ з.д., като две трети станали собственост на Чили, а една трета — на Аржен­тина.

Огнена земя е скалист архипе­лаг, който допреди 2,5 милиона го­дини бил неразделна част от конти­нента. Релефът му е разнообразен. В по-голямата част той е типично ледников. Пейзажът е почти идентичен с този на ПатагонияОгнена земя — сиви, голи брегове и невзрачни възвишения. То­ва се отнася предимно за северната част. На юг и запад гледката корен­но се променя. Релефът става просто продължение на Андите. Върховете са покрити с ледници.

Климатът на Огнена земя е под­чертано еднообразен. Лятото е хладно, зимата е студена, но за тези географски ширини е относително умерена, като рядко термометърът пада под минус 7° — минус 8°С. Валежите варират от 500 до 4600 мм. Тази е и причината в тази част на южното полукълбо да има и гъсти влажни гори като на остров Наварино, разположен на юг от главния остров. Мъховете изобилстват на много места. Огнена земяНа височи­на над 1000 м главни представители на растителния живот са лишеите, над които се извисяват мрачни и го­ли скални масиви. Огньовете, видени от моряците на Магелан, заради които нарекли района Тиера дел Фуего, т.е. Горя­щата земя или Огнена земя, били от запалени нефтени шисти. Близо че­тири столетия по-късно в северната чилийска част на островите бяха от­крити находища на нефт. Нефтено­то поле бе разработено в 1945 г. По­строен бе и първият нефтопровод до протока Магелан, както и първите предприятия на хранителната и дървопреработващата промишленост.

Начало