Начало / По света / Африка / Нил – бащата на реките
Нил – бащата на реките

Нил – бащата на реките

Нил, бащата на африканските реки, най-дългата на планетата, извира на юг от екватора, протича на север през Североизточна Африка и се влива в Средиземно море.Nile

Предполага се, че името й е дошло от гръцкото Наилос или латинското Нилус, което вероятно има семитски корен в смисъл на реч­на долина. Древните египтяни нари­чали реката Иаро, т.е. черна, заради цвета на реката по време на раз­лива. В Египет и Северен Судан и сега реката се нарича Ал-Бахър — морето, а също и Нахран Нил — ре­ката Нил.

За начало на Нил се приема река Кагера, която се влива в езерото Виктория, изтича от него като Виктория Нил, влива се в езерото Алберт и го напуска като Алберт Нил. При Нимуле навлиза в Судан и образува няколко живописни про­лома. Тук реката се нарича Бахър ад Джебел — река на планината. В тази част към нея се присъединяват ред притоци. От Етиопия в реката се влива Собат и тя става Бели Нил.Нил

Бели Нил, наричан от арабите Ал-Бахър ал-Абияд, дълъг около 810 км, е най-дългата част от реката и осигурява две седми от водите й. За­почва от Малакал и се присъеди­нява към Сини Нил при Хартум.

Сини Нил, Бахър ал-Азрек, води началото си от стръмното Етиопско плато от 2000 м над морското рав­нище, от малкия ручей Абаи, който се влива в езерото Тана.

На север от Хартум Нил вече е известен като обединен Нил. По пътя му се открояват две части:river-nile величественият Нубийски пролом, дълъг около 2000 км, с ширина от 2 до 5 км. В него между Хартум и Асуан има шест прага и от Асуан надолу реката навлиза в Сахара, където не получава нито един при­ток до вливането си в Средиземно море. Нил е единственият воден източник в жарката пустиня.

Делтата на Нил е на мястото на залив от праисторическото Среди­земно море. Той с времето е бил запълнен от наноси, дебели от 15 до 25 м, като така се е образувала най-богатата почва на Африка. В нача­лото на новата ера, т.е. преди около 2000 години, делтата била със седем плавателни ръкава.Днес те са два.От Кайро до вливането в морето тече­нието е бавно. На разстояние от 160 км наклонът е само 1 см на 10 км. Самата делта е еднообразна, ниска и изключително равна низина с площ от 24 000 кв.км.nile-river-egypt-photo

Векове наред използуването на Нил за напояване е било свързано с естествените разливания. Днес 10% от обработваемата земя на Египет и 1 млн.ха в Судан се напояват от Нил по изкуствен начин.

Първото значимо преграждане на Нил било извършено през 1902 година при Асуан, като след това било неколкократно надстроявано. В продължение на 12 години, от 1959 до 1971 година, с помощта на Съ­ветския съюз бе построен един от най-големите язовири на нашата планета. На около 960 км южно от Кайро, там, където  леглото на реката се стеснява до 540 метра, а бреговетеNile-River-in-Cairo-Egypt са стръмни и изградени от гранит, е издигната стена, дълга 3830 метра и висока 110 метра. Образуваното изкуствено езеро На-сър, дълго около 500 км, дълбоко до 182 метра, съдържа 164 млрд. куб.м вода. То е едно от най-големите изкуствени езера на Земята. По­строената електрическа централа осигурява годишно около 9 млрд. киловатчаса евтина електроенергия.

Така Нил дава не само хиляди тона памук, пшеница, ориз, не само храна, но и светлина на милионите хора по бреговете си.

Реката е плавателна по протеже­ние на 3250 км, от които 960 в Еги­пет.

Начало