Начало / По света / Северна Америка / Национален парк “Йелоустоун”, САЩ
Национален парк “Йелоустоун”, САЩ

Национален парк “Йелоустоун”, САЩ

През втората половина на XIX в. разказите на ловците и планинските жители за един район в Скалистите планини, в който има множество кални езера, гейзери, вкаменени гори и горещи извори, били приемани за измислици. Проведените през 1869 и 1870 г. експедиции обаче потвърж­дават тяхната достоверност и са взети спешни мерки за запазване на този извънредно красив район. Така през 1872 г. се създава първият в света национален парк „Йелоустоун”. Геотермалната активност в парка се дължи на преминаването на вода през нагорещени скални пластове, които още не са изстинали след изригване на вулкан, случило се преди хиляди години. През 60-те и 70-те години на XX в. става ясно, че основните обекти в парка са три вулканични калдери. Те са се образували при мощно изригване на вулкан, при което е изхвърлено толкова голямо количество земна маса, че повърхностният слой на земята пропада в образувалата се кухина. Въпросните три изригвания са станали съответно преди 2,1 млн., 1,3 млн. и 640 000 години. При последното от тях се е образувала калдера с приблизителни размери от 85 на 45 км и с дълбочина от близо 1 км. При това изригване почти цяла Северна Америка е била покрита с вулканична пепел. Това е бил резултатът от изригването на “супервулкан” на една от горещите точки на земната мантия – там, където материали от земната мантия излизат на  нейната повърхност, натрупват се се и довеждат до катастрофална експлозия. Слаби изригвания и изхвърляния на стълбове  пара се случват периодично на няколко хиляди години. Често стават и леки земетре­сения, както и пропадания на част от терена, които се дължат на движението на магмата или на формирането и освобождаването на натрупано в земните недра налягане. Освен с геотермалните си явления, сред които е известният гейзер Олд Фейтфул, пар­кът „Йелоустоун” е известен и с девствената си природа и дивите животни: няколко хиля­ди бизона, лосове, мечки гризли, черноопашати елени, черни мечки, пуми, росомахи и повторно интродуцирани от човека вълци. Рисовете, които са сериозно застрашени, също се срещат в резервата, макар и с много ниска численост.

Начало