Начало / По света / Африка / Мадагаскар – островът на лемурите
Мадагаскар – островът на лемурите

Мадагаскар – островът на лемурите

В зоната на Тропика на Козирога в Индийския океан е разположен ост­ров Мадагаскар. Дълбокият Мозамбикски проток го отделя от Африка.Madagascar-face-painting

Релефът на острова е предста­вен от три паралелни, продълговати зони – централно плато, тясна край­брежна низина на изток и зона, състояща се от ниски хълмове, малки плата и обширни низини на запад. Сравняват релефа на острова с покрив на голяма къща – едната част по посока към Африка е дълга, с малък наклон, другата – на изток, е къса и стръмна. Това е определило и дължината и наклона на реките.

Централното плато, високо от 750 до 1350 метра, заема значител­на част от острова. Три планински масива с високи и стръмни скло­нове се издигат над платото. В масива   Царатанана  е  и  най-високият връх Маромокотро – 2876м. На юг от него са масивите Андрона и Анкаратра, които са и вододелите между трите основни области на Мадагаскар.

Действащи вулкани липсват, но затихналите изобилстват. Това говори, че вулканите са били актив­ни в недалечно минало. Земетръ­сите и сега не са рядкост. Термал­ните извори и пукнатините в зем­ната кора са потвърждение за това.baobab-trees-reflected-in-wetlands-morondava-madagascar-wallpaper

Различията в климата се дължат на размерите, релефа и географс­кото положение. За острова като цяло (без северозападната част, къ­дето господстват източните му­сони) е характерен тропичен климат едва сезона: горещ и влажен от сеп­тември до април и хладен и малко по-сух от май до октомври. Юли е „студеният” месец, тем­пературите са от 12° до 25°С, а декември е топлият – 20 – 28°С.

Северните и източните части на Мадагаскар са подложени на пос­тоянното въздействие на цикло­ните. В периода на летните месеци, януари-април, огромни щети причи­няват поройните валежи, жестоките гръмотевици и ураганните ветрове.

Мадагаскар е географски пара­докс. Теоретически островът е свър­зан с Африка, а практически с расти­телния си и животински свят – с Индонезия и Австралия. Той корен­но се различава от съседна Африка.madagascar

Някога е бил покрит с вечнозе­лена растителност и богати на широ­колистни видове гори. Днес от тях е останало много малко. Горите били изсечени. Вече седем осми от острова са покрити с тревисти ви­дове. Запазило се е дървото уникат — „дървото на пътешественика”. То достига на височина до 27 м. Наре­чено е така, защото съдържа в осно­вата на листата си голямо количест­во вода, която е била винаги желана от странствуващите. Стеблото наподобява това на палмата. Листата са дълги и стигат до 4-5 метра. Освен него на острова се срещат и други редки растителни видове — гигантският кактус, джуджето баобаб.

Поради изолираността на остро­ва много древни животински видове са се запазили и днес са уникати. Такива са лемурите. Три четвърти от видовете на тези полумаймуни жи­веят в Мадагаскар. Затова често той бива наричан „остров на лемурите”. Те живеят в горите. През деня спят в хралупите на дърветата, а през нощта ловуват. Лемурите са топлолюбиви и опитите да ги преселят в зоопарковете обикновено са завърш­вали с неуспех.

Бозайници, птици, риби, вле­чуги – разнообразна е природата на Мадагаскар. Тя е ярка, богата на цветове и живот. Така е, защото слънцето е щедро, а морето – благо­склонно.

Начало