Начало / По света / Европа / Исландия – огън и лед
Исландия – огън и лед

Исландия – огън и лед

Тъй като Исландия означава „ле­дена земя”, всеки, посетил острова, очаква да го види скован от ледове. Така е. Но в северната част на Атлантическия океан с присъщата й щедрост природата е създала един необикновен кът, който по тери­тория е малко по-малък от нашата страна — 103 000 кв.км.Blue Lagoon Iceland

В геоложкия смисъл на думата Исландия е млад остров, един от най-младите на нашата планета. Няма нито един кът от него, който да е по-стар от… 65 000 000 години. Тази е причината по-голямата част от острова да не е „отлежала”. За това говорят и наличието на около 200 вулкана — от тях 40 действащи.

В Исландия се срещат всички представители на огнедишащите земни форми. Сред тях се откроя­ват както по брой, така и по мощ т.нар. исландски тип вулкани—чиито лавови канали са по пукнатините.Исландия

Ледници и вулкани, огън и лед! Това е най-характерното за релефа на Исландия, който е почти равен, разломен на много места от струк­турни гънки. Средната надморска височина е 500 метра. Ледниците заемат една десета част от стра­ната, чиято най-северна част почти докосва Северния полярен кръг (окръжност). Това е при нос Рифстаунги, продължението на който изчезва на север в Средноатлантическия подводен хребет, дълбоко в нестабилното океанско дъно. Пла­нинските хребети, които са ориен­тирани север-юг и изток-запад, не са друго, освен най-високите части на подводните планински хребети на Атлантическия океан.Исландия

Вулканолозите твърдят, че през 1783 година са се появили 105 нови кратера, които освободили енергия 100 000 пъти по-мощна от тази на атомната бомба, хвърлена над Хиро­шима. Ужасените жители на остро­ва прекарали три кошмарни месеца — гъст облак, наситен с черен прах, скрил слънцето от погледа им. Много от тях, предимно суеверните, виждали в черния облак края на све­та. Загинали хиляди, а половината от населението се отправило към мястото, откъдето дошли техните деди и прадеди — континентална Европа. Вулканолозите твърдят също, че една трета от лавовия поток на нашата планета от 1500 година до наши дни е преминал през кратерите на вулканите на една от най-вулканските страни на света — Исландия.Исландия

Но Исландия е страна и на веч­ния лед. Ледниците са различни — от незначителни до огромни ледени шапки, покриващи цели планински масиви. Ватнайокул,най-големият от тях, е с ледена маса, дебела от 600 до 1000 метра, а площта му — 8400 кв. км — е равна на всички ледници от стария континент!

Не е случайно и утвърдилото се схващане — вятърът и морските течения са тези, които влияят опре­делящо върху климата, а той, клима­тът, определя настроението на исландеца. Вятър тук духа непре­къснато. В северната част на Атлан­тическия океан, в непосредствена близост до острова през зимата се формира обширната атмосферна депресия, известна като Исландски минимум център на ниско налягане, който в значителна степен пред­определя времето в северното полу­кълбо през зимните месеци, когато серията от циклони започва своето шествие от тук към по-ниските гео­графски ширини на юг. Той именно е един от основните фактори, който диктува „поведението” и на дъжда, и на вятъра, и на слънцето.Исландия

През зимата морето омекотява климата, така че само в редки слу­чаи температурите падат до минус 10°С.

Географското положение на ос­тров! — непосредствено до север­ния полярен кръг — според някои предопределя както поминъка, така и характера на исландците. Зимата потапя страната в мрак. На 21 декември слънцето се показва над хоризонта само в продължение на три часа, от 12 до 15 часа. Започва дългата полярна нощ. През месец юли (единствен месец през годи­ната, когато практически липсват мразовете), на 21 -во число слънцето грее чак до полунощ, едва залязло — отново изгрява. Следват незабрави­мите бели нощи! През септември дните намаляват, предвестниците на зимата — силните ветрове, бурното море и оловносивото небе — надде­ляват. Дългата зима постепенно настъпва.

За да се нарича исландец, жите­лят заплаща твърде скъпо на своя остров!

Тези думи на Халдор Лакнес, казани при връчването му на Нобе­ловата награда за литература през 1955 година, нямат давност. Те са казани и за една Исландия на XXI столетие!

Начало