Начало / Блог / Огнедишащите планини на Европа
Огнедишащите планини на Европа

Огнедишащите планини на Европа

Преди около 7 000 000 години вулка­ните в южната част на Европа се пробудили, напомнили за своето съществуване.

ЕтнаЕтна

Древните гърци вярвали, че Етна била ковачница, в която работели титани. От ударите на чуковете им Земята треперела.

От 1500 година пр.н.е. до 1975 година Етна е изригвал 128 пъти. Най-силното, с най-тежки после­дици за живеещите на остров Сици­лия, било изригването през 1669 година, когато от 11 март до 15 юли 28 000 000 кубически метра лава се изляла през кратера и пукнатините около него. Десетки селища по скло­новете на вулкана били унищожени. По своя път към морето огнената стихия не пощадила и град Катания. Тогава за първи път човек е е направил опит да се противо­постави на огнения поток. Пет­стотин работници, въоръжени с търнокопи и лопати, изкопали дъл­бок ров. Имало моменти, когато ла­вата е била отклонена и хората лику­вали. Но настъпило ново изригване и стихията надделяла.

Днес най-високата точка на Етна е 3263 метра. Казваме днес, защото тя е променлива височина — про­меня се след всяко изригване. Вулка­нолозите доказват, че в сравнение с 1865 година вулканът се е „снишил” с цели 52 метра! И така независимо от колебанията Етна е най-високият действуващ вулкан в Европа.

ВезувийВезувий

Безспорно обаче най-известният вулкан в Европа е Везувий. Най-могъщото му изригване било на 24 август през 79 г. от нашата ера.

Огнени езици и мирис на сяра предизвестиха наближаването на огнената маса… Десетки хиляди загинаха.. Мнозина потърсиха по­мощта на божествата, но тя не дойде. Вселената потъна във вечен мрак, който нямаше край…

Така Плиний-млади описва из­ригването на Везувий, чийто облаци от газове, пепел и лава затрупали красивите градове Помпей, Херкулан и Стабий. От него научаваме, че до 79 година Везувий бил само срав­нително равен връх и никой не бил споменавал   за  някаква  вулканска дейност.

Везувий е един от най-младите вулкани на Италия. Според вулкано­лозите той се е появил преди около 200 000 години. Издига се над залива на Неапол, в южната част на страната. Висок е 1277 метра. Както всеки действуващ вулкан и той има височина, която се колебае в зави­симост от изригванията. След събуждането в 79 година катастро­фата била забравена, а изригва­нията се редували на по-дълги периоди. Последното, и то силно, е отбелязано през март 1944 година. През периода на затишие над конуса с кратер, дълбок 600 метра и широк 300 метра, има облак от газове и водни пари. Като правило след цикъл от изригвания следва продъл­жителен покой. След това — отново опустошителни експлозии!

СтромболиСтромболи

Стълб от пара и газове през деня и огнен стълб през нощта. Така древните гърци описали изригналия преди нашата ера вулкан Стромболи, разположен на едноименния остров; в островната група на Липарите в Тиренско море.

Стромболи има широк кратер, който се изпълва с лава в опре­делени интервали. Барометърът на Италия — така местното население нарича Стромболи. Вулканският ре­жим е свързан с барометричното налягане. При високо налягане пау­зите между две последователни из­ригвания стават Вулканопо-големи, а при ниско налягане те са по-кратки.

Вулкано

Вулканската картина на Ита­лия се допълва от другия вулкан на Липарските острови — Вулкано. Неговата лава се втвърдява при съп­рикосновение с атмосферата. Дей­ността на вулкана се прекратява за дълго, натрупват се газове, следва ново изригване с огромна сила, черен облак от газове, пепел и вулкански бомби—лапили. Вулканският конус е силно напукан.

Начало