Начало / По света / Азия / Борнео – домът на джунглата
Борнео – домът на джунглата

Борнео – домът на джунглата

Борнео, наричан още Калимантан, е най-големият остров на Азия и е третият по големина в света. Той е разположен на югоизток от Малайс­кия полуостров.borneo

Релефът на острова е планинински. Основната планинска ве­рига достига най-високата си точка при връх Кинабалу — 4101 метра в най-североизточната част. Гъсти тропични гори — за по-голямата част на острова, и блатисти край­брежни низини — това е характерно за Борнео. Това е джунглата.

Думата „джангъл” на езика хинди има значението на пустиня. Днес тя е синоним на влажна тро­пична гора с почти непроходима растителност, гъмжаща от диви животни.

Самото определение „влажна тропична гора” подсказва, че при формирането й валежите са от първостепенно значение. Географс­кото положение на Борнео, разположен на самия екватор, е причината за екваториалния климат — горещ и влажен. Говори се, че тук има два сезона: мусонен — от октомври до март, и много малко по-сух, почти безветрен сезон — през останалата част на годината.Borneo На практика разлика между двата сезона не съществува. Тук се наблю­дава едно рядко срещано климатично явление — средната месечна темпе­ратура е почти равна на средната годишна температура. Изключение прави планинската част на острова.

Борнео е изключително богат на растителни видове. Досега са установени 11 000! Това е най-богатият с растителни видове остров на Земята. Голяма част от острова се отводнява от плавателни, къси, но пълно­водни реки — Капауас, Барито, Махакам. Те са все още единстве­ното съобщително средство. В най-северната част, където островът се стеснява, малко от плавателните реки са по-дълги от 150 км. Факт, който до неотдавна е бил причина за откъснатостта на вътрешността на острова от света.Sapi and Gaya Island

Борнео бил известен още в дълбока древност. В 150 година от н.е. Птоломей в „Ръководство по география” споменава за него. За Европа островът става добре познат в XIV век. По-късно португалци, испанци, холандци,англичани, япон­ци са имали съприкосновение с дев­ствения свят на Борнео. Днес по-голямата част от остро­ва принадлежи на Индонезия, а северната — на държавите Малай­зия и Бруней.

Начало