Начало / По света / Азия / Байкал – най-прозрачното езеро на земята
Байкал – най-прозрачното езеро на земята

Байкал – най-прозрачното езеро на земята

Байкал е хранилище на несметни богатства. В глъбините на езерото са скрити всевъзможни рудни и не­рудни изкопаеми. baikal-lake-russiaТрудно про­ходима тайга и тучни степи са заели бреговете. Безброй представители на животинския свят са се заселили в езерото и околностите му. Неговата бездънна чаша е пълна с несравни­мата байкалска вода.

Знаменитият Марко Поло опи­сал Байкал още в XIII век. В 1643 го­дина руският пътешественик Курбат Иванов начело на неголям от­ряд стигнал до бреговете на „сибир­ското чудо”  — Байкал. През 1773 година била съставена първата кар­та на езерото.

Lake-Baikal-russia-iceМного изследователи допускат, че Байкал е едно от най-старите езе­ра на нашата планета. Според тях преди милиони години там, където се намира Байкал, в тази част на Азиатския континент, земната кора се е издигнала, като е образувала т. нар. Байкалски свод. В резултат на продължителни планинообразувателни процеси отделни блокове от този свод се слегнали. Появили се падини, заобиколени от високи пла­нински хребети. В една от тях, най-голямата, заобиколена от планинс­ките хребети на Приморските, Байкалските, Баргузинските, Уланбургаските и Хамар-Дабанските планини, се е настанило най-дълбокото езеро, станало люлката на Бай­кал. Това е само една от хипо­тезите!

Приема се, че образуването на Байкал е станало преди около 25 милиона години. Тектонските дви­жения продължават и в наше време, за което говорят и земетръсите, някои от които са били опусто­шителни — например земетресе­нието през 1862 година.

Lake BaikalБогатството на органичния свят на Байкал е фантастично. От около 1800 вида животни, обитаващи езе­рото, три четвърти са ендемични, т.е. не се срещат никъде другаде. Това е уникален случай! Големият брой ендемити говори за солидната възраст на Байкал.

В дълбоките води са намерили идеални условия за живот над 600 растителни вида. Водите се обита­ват от 50 вида риби. Най-интересен представител на рибната фауна е есетрата. Тя достига на дължина до 180 см и на тегло до 100—120 кг.

Baikal Lake with Sayan Mountain Range, SiberiaЕзерото и крайбрежието са еди­нен природо-географски комплекс. На границите на двете стихии земя и вода, в ивицата на брега, се наблю­дават интересни форми и явления. Тук обитават животни, чието съще­ствуване органически е свързано както с водата, така и със сушата.

Легендата, стигнала до нас, го­вори, че старецът, наречен Байкал, имал 336 синове, които му носили вода. Единствената дъщеря — Ангара, разливала донесеното от бра­тята. Така и днес този „старец” се радва на 336 притока и само една река отводнява Байкал — Ангара.

Водите на най-дълбокото езеро на Земята — 1620 метра — са крис­тално чисти. Водата му е средно 100 пъти по-прозрачна от водите на повечето езера в шестте континента, защото е слабо минерализирана и слабо алкална.

Многообразието на природата — това е най-характерното за гиганта Байкал. Просторни и дълбоки за­ливи се редуват с малки заливчета. Стръмно спускащи се скали и ви­соки хребети, издълбани от лед­ниците, се надвесват над блестя­щата и галеща окото или тъмна и бурна, покрита с бягащи зайчета повърхност на езерото  гигант.

Начало